Autorizované měření emisí, rozbor vody, průmyslová ekologie

Ekologické služby od INECO

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro měření emisí, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody aj.

Měření emisí

Měření emisí a imisí

Vlastníte zdroj znečišťování ovzduší? Provedeme Vám autorizované a technické měření emisí veškerých znečišťujících látek vypouštěných z těchto zdrojů do ovzduší a do volné atmosféry. Měření jsou prováděna na základě autorizace Ministerstva životního prostředí a platného zákona o ochraně ovzduší.

Měření emisí

Pracovní prostředí

Pro potřeby kategorizace prací a znalosti pracovních podmínek Vašich zaměstnanců a pracovníků Vám provedeme akreditované měření pracovního prostředí a ovzduší. Součástí vyhodnocení akreditovaného měření je návrh na zařazení prací do kategorií dle platné legislativy.

Měření hluku - vnitřního

Měření hluku - vnitřního

Jste obtěžování hlukem? Provedeme Vám akreditované měření hluku ve vnitřních chráněných prostorech staveb, výrobních hal, na pracovních pozicích, pracovních místech, ale i v domácnostech a kancelářích.

Měření hluku - venkovního

Měření hluku - venkovního

Jste obtěžováni hlukem z dopravy či výrobních provozů? Provedeme akreditované měření hluku v chráněných venkovních prosotorech staveb, rodiných domů, obytných místnostech a na hranicích pozemků.

Stavební akustika

Stavební akustika

Zajistíme Vám měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení, kolaudaci staveb či hodnocení funkčnosti akustických izolací.

Měření vibrací

Měření vibrací

Při instalaci a provozu motorových vozidel, veškerých strojů, zařízení a ručního nářadí se vyvarujte vibracím přenášených na člověka a do stavebních konstrukcí. Provedeme Vám měření vibrací a pomůžeme snížit účinek těchto vibrací.

Měření emisí

Rozbory odpadních vod

Pokud vypouštíte odpadní nebo technologické vody do vod povrchových, kanalizací či septiků, zajistíme Vám akreditované rozbory vzorků vody dle vodoprávního rozhodnutí a platné legislativy, včetně akreditovaného odběru vzorků odpadní vody.

Měření emisí

Rozbory pitné vody

Provedeme Vám akreditované rozbory pitné vody ze studní, vrtů, ale i veřejných vodovodů. Rozbory vody provádíme včetně akreditovaného odběru dle platné legislativy.

Měření emisí

Rozbory vod ke koupání

Pokud provozuje veřejné nebo přírodní koupaliště, vlastníte bazén, saunu, nebo relaxační a rehabilitační zařízení, provedeme Vám kompletní služby a akreditované rozbory vody ke koupání včetně akreditovaného odběru vzorků dle paltné legislativy.

Měření emisí

Ekologické poradenství

Legislativa v oblasti ekologie a ochrany ovzduší je velice složitá. Z tohoto důvodu Vám zajistíme veškeré náležitosti vyplývající z těchto předpisů tak, aby Vaše společnost plnila veškeré povinnosti.


Tel.: +420 499 692 652 | Email: info@ineco.cz